x

Samtykkeerklæring

Vedrørende registrering i JobTeam og JobTeamBygs Vikar og kandidatdatabase. 
(i henhold til lov nr. 429 af 31. maj 2000, Persondataloven)

Jeg giver hermed tilladelse til, at JobTeam og JobTeam Byg må opbevare og benytte indtastede og uploadede data i forbindelse med jobsøgning på mine vegne.

Af de registrerede personlige data må kun fornavn og by opgives til kunder, mens mere personlige data (såsom efternavn, adresse, telefon) samt specifikke data om evt. nuværende ansættelse ikke må opgives uden min tilladelse.

Jeg giver samtidig tilladelse til, at der må indhentes referencer hos tidligere arbejdspladser.

Jeg bekræfter, at de opgivne oplysninger er korrekte.

Jeg kan når som helst tilbagekalde min registrering i JobTeam’s jobbank: