x

JobTeamByg Holstebro

Indledning
Klaus og konen besluttede sig i 2015 for at flytte fra Hvidovre tilbage til konens fødeby i Holstebro.  Klaus er uddannet bygningsstruktør og byggetekniker. Han har arbejdet som struktør og betonformand og efterfølgende som faglære for bygningsstruktørerne på KTS. I forbindelse med flytningen til Holstebro fik Klaus muligheden for at afprøve en drøm, om at starte som selvstændig. Han søgte derfor JobTeam for at starte et franchise i Holstebro på fagområdet byg.

Et godt netværk betyder rigtigt meget i forbindelse med opstarten af et franchise og Klaus havde absolut intet netværk i Holstebro. Men han imponerede med sin vilje og sit drive. I december 2015 blev kontrakten underskrevet og 3. januar startede Klaus på et hold med 5 nye franchisetagere

Opstarten
I januar startede Klaus med 4 andre franchisetagere på opstart/uddannelse. Den første uge blev der arbejdet med kundelister og hvilke kunder, der skulle bearbejdes. Efterfølgende sendte klaus nyhedsbreve ud.  Ugen efter var der mødebooking og kundebesøg. Derefter lærte Klaus, hvordan han skulle rekruttere vikarer, interviewe dem og tage referencer. Forløbet tog godt 3 uger, bestod af en vekselvirkning mellem uddannelse i Esbjerg og afprøvning af det lærte hjemme på kontoret i Holstebro. Uge 3 blev brugt til oplæring i bemandingssystemet og repetition af indholdet fra de første uger.

Dagligdagen
Klaus har haft travlt lige siden opstarten med lange arbejdsdage. Det manglende netværk betød at Klaus absolut ikke kom sovende til sine kunder. Med ihærdighed, vedholdenhed og hjulpet af et godt marked med meget stor efterspørgsel har Klaus opbygget en sund forretning i løbet af kun 6 mdr.

Lukning af den første opgave
Klaus havde mange møder før han fik sine første ordrer men derefter er det gået stærkt. Første ordre blev lukket 12 uger efter opstarten og knap ½ år efter havde han 11 vikarer ude og en ugentlig omsætning på godt 100.000 kr.

Økonomi
En omsætningen pr. uge på 100.000 kr. giver et dækningsbidrag på ca. 25.000 kr. pr. uge og en ganske fornuftig månedsløn.