x

JobTeam Aalborg - ufaglært/industri

Indledning
I efteråret 2015 henvendte Lars sig med ønsket op at blive franchisetager. Lars sad i opsagt stilling og var ved et vendepunkt i sit liv. Han havde lyst til og mod på at blive herre i eget hus og nu var muligheden der.  Lars kendte fra sine tidligere jobs til brugen af vikarer og endda til brugen af rigtig mange vikarer, så han var tændt på ideen om selv at levere vikarer til alle typer virksomheder.     
 

Opstarten
I januar startede Lars sammen med 5 andre franchisetagere på uddannelse.
Lars gennemgik en grundig træning i rammer og regler for at arbejde i vikarbranchen. Og med 5 kollegaer, der startede på samme tid, var der rig mulighed for at kunne sparre med hinanden. Dette betød at Lars og kollegaer tog hjem med en god fornemmelse for, hvad opgaven gik ud på, herunder booking, kundemøder, interviews og rekruttering, men også regler og overenskomster.

De første kundebesøg som kom i forbindelse med opstartsforløbet gav Lars gav en del ”halve” ordrer, altså ordrer ude i fremtiden.

Lukning af den første opgave
Efter et godt opstartsforløb var forventningerne til lukning af første ordre høje. Men virkeligheden og forventningerne stemmer ikke altid overens. Lars opdagede at det krævede en del arbejde at få den første ordre lukket. Inden første ordre kom i hus var Lars i dialog med et par virksomheder, som gerne ville have en vikar her og nu, men da Lars fandt vikaren, trak virksomhederne sig alligevel. En træls men lærerrig erfaring som gav Lars en ide om, hvor og hvornår man skal sætte kræfterne ind.

Den første ordre kom hos et flyttefirma, de anvendte allerede to andre vikarbureauer, men grundet en god oplæring og fokus på kvaliteten, fik Lars lov til at bevise at han kunne opfylde flyttefirmaets krav. Og i dag har Lars forsat har et godt samarbejde med virksomheden.

Da Lars havde lukket den første opgave, begyndte der at ske noget og i starten af 2. kvartal var omsætning pr uge på ca. 35.000 kr. og et DB1 på ca. 9.000 kr.

Dagligdagen
Lars er nu kommet ind i en daglig rytme med kundebesøg hos nye kunder og pleje af eksisterende kunder. En stor del af tiden går heldigvis med lukning af ordrer, det er jo det sjoveste. Der bruges også mere og mere tid på at finde nye vikarer og tage referencer på dem. 

Økonomi
Lars forventede, at det skulle gå fornuftigt efter 2-3 måneder, men realiteten var at der gik yderligere et par måneder. Opstartsomkostningerne var betalt efter 11 uger, herefter begyndte virksomheden at skabe overskud. I slutningen af 1 kvartal havde han en gennemsnitlig ugentlig omsætning på ca. 25.000 med et DB1 på ca. 4500 kr. og efter forårsugerne med de mange helligdage gik det stødt stigende med omsætningen.

”Det skyldtes at jeg nu havde snakket med alle virksomheder i mit område min. 1 gang, havde besøgt mange af kunderne, sendt mail til dem med kandidater og fulgt op på vores samtaler, samt fået gode kandidater i min CV bank” - Lars

Fra uge 20 har der kun været fremgang, det er sket ved at holde fast i principperne, som han lærte i forbindelse med opstarten, ved at levere en god kvalitet til virksomhederne og passe godt på kandidaterne.

Afhængig af egne forventninger og forbrug, er det Lars vurdering at en god sund forretning med ufaglært arbejdskraft, kræver en omsætning pr. uge på min. 80.000 kr.

I dag leverer Lars vikarer til mange kunder og heriblandt nogle rigtig gode kunder, som aftager en del vikarer. Vi har allerede fejret Lars med champagne, da han rundede en omsætning på 100.000 kr. pr. uge i 4 på hinanden følgende uger. Det må siges at være GODT GÅET.